Lari dengan secepat mungkin dan langkahnya tidak

Lari dengan secepat mungkin dan langkahnya tidak boleh diubah adalah prinsip dari ….
A.awalan lompat jauh
B.melompat pada tumpuan
C.start lari lompatan
D.gaya berjalan di udara
E.teknik dalam olahraga lompat jauh
Pembahasan:
Lari dengan secepat mungkin dan langkahnya tidak boleh diubah adalah prinsip dari start lari lompatan.
Jawaban: C