Latihan melompat dari tepi bak lompat merupakan

Latihan melompat dari tepi bak lompat merupakan latihan ....
A.tanpa awalan
B.dengan awalan
C.tanpa akhiran
D.dengan akhiran
E.pertengahan
Pembahasan:
Latihan melompat dari tepi bak lompat merupakan latihan tanpa awalan.
Jawaban: A