Orang yang beramal tetapi tidak mengetahui ilmunya,

Orang yang beramal tetapi tidak mengetahui ilmunya, maka akan ….
A.sesat
B.berdosa
C.celaka
D.sia-sia
E.berbahagia
Pembahasan:
Orang yang beramal tetapi tidak mengetahui ilmunya, maka akan sia-sia.
Jawaban: D