Penyerangan pada permainan bola basket dengan mengatur

Penyerangan pada permainan bola basket dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan merupakan penyerangan ….
A.berpola
B.cepat
C.bebas
D.bervariasi
E.terprogram
Pembahasan:
Penyerangan pada permainan bola basket dengan mengatur setiap pemain yang mempunyai tugas-tugas tertentu dan menguasai jalur-jalur gerakan merupakan penyerangan berpola.
Jawaban: A