Serangan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh lawan disebut

Serangan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan awalan untuk mengecoh lawan disebut
A. pukulan
B. tendangan
C. jatuhan
D. serangan langsung
E. serangan tidak langsung

Jawaban: E