Steal atau mencuri base pada permainan softball

Steal atau mencuri base pada permainan softball memerlukan keterampilan berlari dan ....
A.kekuatan
B.kelincahan
C.daya tahan
D.power
E.kecepatan
Pembahasan:
Steal atau mencuri base pada permainan softball memerlukan keterampilan berlari dan kecepatan.

Jawaban: E